Doklady na cestu do Norska

Cestovní doklady

Norsko není členem EU, ale je součástí Shengenského prostoru. Obecně tak lze předpokládat, že nebudou na hranicích probíhat hraniční kontroly, ale realita může být jiná. Především v době zvyšování mezinárodní bezpečnosti v reakci na aktuální společenskou situaci.

Na cestu do Norska budete potřebovat platný cestovní doklad, což v tomto případě může být i platný občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (platí pro občany EU ze států Shengenského prostoru). I přes tuto skutečnost doporučujeme mít s sebou pro jistotu cestovní pas, nejlépe platný déle než 3 měsíce po ukončení doby pobytu.

Dle Ministerstva zahraničních věcí ČR je občanský průkaz chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro děti v něm zapsané. Od 1. ledna 2012 mohou i děti mladší 15 let do uvedených států cestovat též na vlastní občanský průkaz, o který mohou rodiče dítěte požádat.

Víza

Při pobytu v Norsku do tří měsíců nepotřebují občané států Shengenského prostoru vízum. Pro pobyt delší než tři měsíce je nutná registrace na příslušném úřadě státní správy.

Více na www.mzv.cz

Zdravotní doklady

Na cestu do Norska budete potřebovat Evropský průkaz zdravotního pojištění (vydávaný jako průkaz pojištěnce běžně od r. 2004 - v souladu s novelou nařízení č. 1408/71). Ten je platný v zemích EU a také v Norsku.

Evropský průkaz zajišťuje přímý přístup k lékaři na náklady české zdravotní pojišťovny, ale pouze v případě nezbytné lékařské péče.

Zdravotní péči je nutno čerpat ve zdravotnickém zařízení, které je napojeno na veřejný systém zdravotního (sociálního) zabezpečení. Ve většině zemí budete muset zaplatit za ošetření určitou finanční částku v hotovosti (tzv. spoluúčast), stejně jako místní. Tato spoluúčast nebo i případný převoz z ciziny např. do ČR nejsou ze zákonného zdravotního pojištění hrazeny. Z důvodu těchto případných nemalých nákladů doporučujeme uzavřít si komerční pojištění, které spoluúčast, převoz do ČR a případně další výlohy pokryje.

Zdroj: VZP, VOZP, ZPMVČR